Home

Medkänsla – Karuna

Denna video blogg berör den andra aspekten av sann kärlek, medkänsla. Det är intentionen och kapaciteten att lindra och omvandla lidande. Smärta, svårigheter och lidande behöver inte vara hinder på vår väg, utan kan vara tillfällen att utveckla vår medkänsla och förståelse. Då blir lidandet ädelt, en ledsagare på uppvaknandets stig. Bodhisattvan av Medkänsla, AvalokiteshvaraFortsätt läsa ”Medkänsla – Karuna”

Kommande Evenemang med Jerker / Jem / Chan Phap Ho

Näring

Här kan du hitta inspelningar av meditationer och undervisning såväl som skrivet material för inspiratiion och vägledning på din vandring.

Stigen

Här hittar du korta och längre aktiviter som leds online och i person, samt länkar till existerande grupper i vår tradition i Sverige .