Vatten är liv!

Vatten är liv – Water is life – Mni Vicone (på Lakota) spreds över världen under Standing Rock manifestationerna för några år sedan. Under denna manifestation kallade sig aktivisterna Water Protectors, då fosilt bränsle, dess utvinning, transport och rafinering konsumerar stora mångder vatten och skapar ohyglig vatten förorening.

I det här inlägget vill jag erbjuda sätt att fördjupa kontakten med vatten i våra liv samt förstå dess kvalieér och betydelse. Vi är till stor del vatten och vi ser tydligt hur växter och djur närs av vatten. Hur uppfriskande det är att dricka ett glas vatten när man är varm och svettig eller att ta en dusch. Vi talar om vatten som ett av de fyra elementen. Så framöver kommer jag också skriva hur vi kan förhålla oss och ta vår tillflykt till elementen, inklusive eld, luft och jord. I många klassiska kulturer har dessa beskrivits för att förstå materia och psykologiska kvaliteér. De är i sin tur sammansatta av atomer, av många olika ämnen, så vi utforskar dem inte för att hitta en grundläggande beståndsdel, utan att komma i kontakt med livet och dess sammanlänkande natur, dess natur av inter-varande.

I Plum Village använder vi många olika metaforer i utövandet som talar om vatten, ett moln dör aldrig, drick ditt moln, flyt som en flod. Vatten har en flexibel kapacitet att vara vätska, ånga, snö och is. Vattnet på denna planet rör sig ständigt i cykler. Jag kommer ihåg att jag som barn fick höra att vattnet jag drack ur kranen hade jag druckit flera gånger tidigare, vilket då medförde blandade känslor, fascination och lite avsmak eftersom det skulle betyda att jag också kissat detta vatten tidigare. Allt är i förändring.

I våra verser att använda i dagligt liv (gatha) har vi flera som hjälper oss komma i kontakt med vatten och dess resa. När vi skruvar på kranen säger vi tyst till oss själva: Vatten kommer från högt i bergen, vatten rinner djup ner i jorden. Förunderligt kommer vatten till oss och vidmakthåller allt liv. Denna kan hjälpa oss att stanna upp, så att vi blir medvetna om vad vi gör. Det är enkelt att ta våra dagliga handlingar och resurser för givet. Det är bara om rörmockaren kommer som vi kanske stannar upp och fascineras av att vi har rent vatten rinnandes ur kranen eller skärras vi av att inte ha vatten ett tag. När vi stannar upp och riktar vår medvetenhet till vad som händer, kan vi också naturligt komma i kontakt med tacksamhet och förundran. När vi har stannat upp kan vi se på djupen. Vi behöver inte tänka eller fundera utan istället djupt betrakta vad som händer, vilket kan vidga och fördjupa vår medvetenhet om vatten i vårt liv. Hur vattnet vi dricker blir del av kroppen eller hjälper rensa ut slaggprodukter. Vi kan också zooma ut och komma i kontakt med tidigare generationer som inte haft kallt och varmvatten i kranen, eller till ett par miljarder människor som idag inte har tillgång till rent och tryggt vatten. När vi tränar vår uppmärksamhet är det naturligt att vår tacksamhet, förundran och glädje närs, men det hjälper oss också komma i kontakt med svårigheter och lidanden andra personer genomgår, vilket kan hjälpa oss att komma i kontakt med medkänsla. Medkänsla är en avsikt och kapacitet att lindra lidande. När vi har förståelse kan medkänsla utvecklas ochmed medkänsla vill vi handla på ett sätt som hjälper lindra och omvandla lidande i vårt liv och för många andra.

Genom att komma tillbaka till vår andning och följa den naturliga in- och utandningen kan vi stanna upp. Vi tillåter oss att komma tillbaka till erfarenheten av att andas, sensationer i kroppen vi upplever med andningen. När vi förs med i impulser, kälsor och tankar kan vi tillåta dem att passera förbi. Vi återvänder till vår andning, vi stannar upp och kan börja vila, och näras i stunden. När vår kropp börjar slappna av kan vårt sinne följa, med färre och kortare avbrott i vår uppmärksamhet blir vårt medvetande naturligt klarare. Vi kan på samma gång näras och förundras av livet i denna stund samt se på djupet vad som händer inom oss och vad som sker omkring oss. Detta är djupt seende, inte letande, inte tänkande men avslappnat, uppmärksamt varande, Detta är att komma i kontakt med den inre stilla vattenspeleln, som reflekterar livet och fenomen och dess sanna natur.

Nu när dagarna har blivit längre, ljusare och varmare kanske det också blir fler bad. Detta är ett utmärkt tillfälle att komma i kontakt med vattnet i vår kropp (som utgör mer än 70%). Häromdagen badade jag för första gången i år och det var så uppfriskande och avslappnande på samma gång. När jag flöt på rygg kunde jag slappna av kroppen och bli del av vattenytan. När vi är i vatten kan vi också släppa taget om tankar, känslor och uppfattningar som inte längre gagnar oss. Vi låter vattnen ta emot och omvandla denna energi, så badet kan vara såväl yttre som inre.

Att komma i kontakt med de fyra elementen hjälper oss att komma i kontakt med aspekter av oss själva, men också aspekter i allt liv. Detta kan hjälpa oss förstå att vi är sammanlänkade med andra människor, med djur, växter och planten själv. Utan vatten kan jag inte vara här och tack vare vatten kan du vara där. Att vara i vatten är ju i sig en meditation eftersom det hjälper kroppen att vara i kontakt med den substans vi till så hög grad utgörs av. Det kan naturligt infinna sig en harmoni, som om att vatten molekyler H2O i och omkring kan komma i samklang. Vid två utflykter med vår gemenskap i Kalifornien har jag fått åka till Zion national park i Utah. Där finns en alldeles speciel vandrings led, i Virgin floden som karvat ut Zion kanyon genom årtusenden, the Narrows. Mellan klipp väggarna blir det så tyst och stilla och vattnet kan verkligen tala högt och tydligt. Allt är i förändring och vi kan aldrig vandra i samma flod igen, men den har sin karaktär kvar, vatten elementet forsätter att flöda, att flyta och att falla. När jag kan känna dessa kvaliteér i mina handlingar och mitt sinne är jag naturlig och mjuk i mina rörelser, mer flexibilitet, kreativitet och outtröttlighet innfinner sig i mitt sinne.

Här finner du en 11 minuters guidad meditation med de fyra elementen som jag ledde under Interbeing retreaten i våras Vi kan tillåta oss att vara i kontakt med vår anding och kropp innan vi börjar meditationen och vänligt rikta vår uppmärksamhet tid stöd ord, men framförallt låta vår kropp och sinne komma i kontakt med elementen inom och omkring oss.

Må utforskandet av vatten, oss själva och allt liv inspirera och bringa mening till din dag.

Publicerad av jem_chanphapho

Startades av Jem (Chan Phap Ho) Fredriksson, våren 2020 med inspirationen att dela meditation och undervisning i medveten närvaro grundad i Thich Nhat Hanhs Plum Village tradition. Jems erfarenheter och omvandling i livet genomsyrar Hjärtats Glädjes sida och evenemang. Jem är Dharma lärare sedan 2010 och Qigong lärare sedan 2020.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: