Jord, fast och porös, hållande och närande

Jag lever mitt liv, gåendes, sittandes, ståendes och liggandes på jorden. Jag kan inte flyga på egen hand, inte väldigt länge eller högt i alla fall. Hela vårt liv är den fasta marken under oss och vår kropp, även genom golv, möbler, byggnader, fortskaffningsmedel. Allt kommer från jorden och är i kontakt med jorden på något sätt, hela tiden!

Jorden har många kvaliteér och många aspekter. Här pratar jag främst om jorden som ett av elementen, inte Moder Jord som en levande varelse och organism. Ur matjorden växer vår mat och näring. Jag läste om en ekologisk odlare som använde 60% av vad han odlade för att berika jorden i hans land. Jorden är stabil och fast, men även porös och i ständig förändring. Precis som vi alla behöver jorden näring, att berikas för att fortsätta att ge liv och kraft. Det är enkelt att se att jorden inte har en separat existens, men också att se den överallt, i växtvärlden, i min kropp och din. Utarmade och förorenade jordar och erosion är ett faktum. Under 2 år tog jag hand om vår kompost i Deer Park. Alla skal, rens och rester från vårt kök kunde tack vare en Earth tub, löv, kvistar och spån omvandlas till livskraftig jord. Att tömma hinkar och vända kompost högen var tungt och ibland obehagligt, men resultatet väl värt det. Att hålla den mörka, naturligt doftande och vibrerande jorden i min hand är några av de vackraste minnen jag har vad gäller arbets meditation och omvandling. Denna jord var dyrbar för att tas i bruk i grönsaksträdgård och rabatter. I våras när jag kom hem till Sverige tömde jag mammas kompost och jorden lades till i rabatterna som nu ger blommor.

Jorden har kapacitet att hålla, hålla oss, hålla vatten, vår mat och våra hem. Förråds Medvetandet i Buddhistisk psykologi kallas också Jorden. Den har förmågan att hålla, att lagra, men även hjälpa det som finns i sig att gro och frodas. Detta är en kapacitet inom oss såväl som i jorden. När Rahula, Buddhas son, var en ung novis munk och hade fått instruktioner hade det varit svårt för honom att ta de till sig. Som ung prins kanske han hade skämts bort och fått som han ville, men en förutsättning för att växa är att vi får instruktioner, spegling och feedback från andra. Buddha hittade ett tillfälle att tala med sin son och elev om elementens kvaliteé och jorden att ta emot utan att reagera, låta regnet eller urinet sjunka in. Att inte på en gång reagera, gilla eller ogilla, utan vara med och låta situationer och feedback in, är att vara som jorden. Jorden kan omvandla, den har tillit till sin kapacitet att hålla och omvandla. Detta är en kapacitet jag uppskattar att jag fått träna i. Det betyder inte att vi blir en dörrmatta eller en papperskorg, men det betyder att vi är öppna och tillgängliga för livet. Vi är inte fast i ideén om att vi är en separat individ som klarar oss själv, utan förstår att vi är en organism som behöver återkoppling och litar på att vi kan växa med den.

En avsikt med att skriva om de fyra elementen var att inspirera att komma i kontakt med naturen på en djupt sätt denna sommar. När jag var nere i Småland för Mundekullafestivalen nyligen var det så härligt att kunna gå omkring barfota i gräset. Även om jorden alltid är där är vi oftast isolerade från den, dess grundande och läkande kraft. På senare år har mycket studier visat att vi genom att komma i direktkontakt med jorden kan minska smärta, inflammation och andra obalanser inom oss, helt enkelt genom att jorda oss själva. När vi kommer ihåg att energi formar materia och materia omvandlas till energi är det enklare att komma i kontakt med vår elektromagnetiska existens. Vi moderna människor har isolerats från jorden som en biverkning av våra materiella framsteg. Att sitta, ligga och stå och gå direkt på jorden är så vi levt och utvecklats men framförallt plast hindrar oss att vara fullt närda av jordens grundning. Kan du komma och tänka på en tid och plats där du varit mycket i direktkontakt med jorden? Hur kändes din kropp, dina känslor och tankevärld? 

Genom att komma i kontakt med jorden kan vi också komma i kontakt med våra rötter. Vi delar vår vertikalitet med träden och vi har tillgång till såväl starka djupgående rötter som utspridda, förgrenade rötter. När vi är i kontakt med våra genetiska, andliga och land (historia, kultur, sedvänjor) rötter, vår härstamning ,kan vi känna oss trygga och närda. Givetvis är det också svåra erfarenheter i vår härstamning och vi kan lära oss att uppmärksamma dessa så vi kan ta till oss kraften och skönheten och vara delaktig till omvandling av svårigheterna. Under retreaten We already are what we want to become i början av maj ledde jag en guidad meditation med detta fokus. 

Härstamning – 3 rötter

Med början den 24 augusti kommer inspelat material från denna retreat att göras tillgänglig dag för dag. En gåva till en ny säsong och termin, så att livet inte är något vi tar oss igenom, utan en process av firande, av omvandling och läkning.

Publicerad av jem_chanphapho

Startades av Jem (Chan Phap Ho) Fredhamn, våren 2020 med inspirationen att dela meditation och undervisning i medveten närvaro grundad i Thich Nhat Hanhs Plum Village tradition. Jems erfarenheter och omvandling i livet genomsyrar Hjärtats Glädjes sida och evenemang. Jem är Dharma lärare sedan 2010 och Qigong lärare sedan 2020.

En tanke på “Jord, fast och porös, hållande och närande

Lämna ett svar

%d