Medkänsla – Karuna

Denna video blogg berör den andra aspekten av sann kärlek, medkänsla. Det är intentionen och kapaciteten att lindra och omvandla lidande. Smärta, svårigheter och lidande behöver inte vara hinder på vår väg, utan kan vara tillfällen att utveckla vår medkänsla och förståelse. Då blir lidandet ädelt, en ledsagare på uppvaknandets stig.

Bodhisattvan av Medkänsla, Avalokiteshvara nämns i inspelningen och här är en text från Plum Village Chanting From the Heart:

Vi uppväcker din energi inom oss genom att åkalla ditt namn, Avalokiteshvara. Vi strävar efter att lära oss att lyssna på samma sätt som du, så att vi kan vara till hjälp att lindra lidandet i världen. Du kan konsten att lyssna för att förstå. Vi åkallar ditt namn för att öva att lyssna med öppet hjärta och all vår uppmärksamhet. Vi kommer att lyssna utan förutfattade meningar. Vi kommer att lyssna utan att döma eller reagera. Vi kommer att lyssna för att förstå. Vi kommer att lyssna så uppmärksamt att vi kan höra vad den andra personen säger och också det som lämnas osagt. Vi vet att redan med vårt djupa lyssnande kan vi lindra mycket smärta och lidande hos den andra personen.

Du kan se och höra en full version av Chantingen av munkar och nunnor på YouTube.

Publicerad av jem_chanphapho

Startades av Jem (Chan Phap Ho) Fredriksson, våren 2020 med inspirationen att dela meditation och undervisning i medveten närvaro grundad i Thich Nhat Hanhs Plum Village tradition. Jems erfarenheter och omvandling i livet genomsyrar Hjärtats Glädjes sida och evenemang. Jem är Dharma lärare sedan 2010 och Qigong lärare sedan 2020.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: