I am Earth, Walking on Earth

Dear fellow human beings! We are blessed to be alive in this moment! There are such wonderful opportunities for healing, growth and service here on Earth right now! A great source of suffering in our lives and our society is the wrong view, the missunderstanding that we are separate selves. This separation leads to discriminationFortsätt läsa “I am Earth, Walking on Earth”

What´s New?

Hej kära vänner! Jag hoppas att året 2023 så här långt känns nytt, kanske utmanande och inspirerande samtidigt? En god vän och munk bror är känd för att fråga “What´s New?” när han träffar någon eller när han kommer in i ett rum. Det är alltid en öppenhet och nyfikenhet som följer frågan. Den ställsFortsätt läsa “What´s New?”