Minnas ~ Hedra ~ Gå vidare ~ i Thich Nhat Hanhs fotspår

Välkommen till en kväll med berättelser, meditation, delning och sånger.

Torsdag den 27 april, kl 19 – 20:30 online via Zoom.

Inspiration till detta evenemang kom ur ett samtal jag hade med en journalist för ett par veckor sedan. Vårt samtal handlade om Thich Nhat Hanhs (Thay) liv och mina erfarenheter som hans elev. Thay nämnde att hans liv var hans budskap “My life is my message”. När jag minns och hedrar min lärare är det så klart att Thays liv är ett fantastiskt budskap, ett mästerverk i livskonst i nuet. Som kan inspirera oss att finna mer glädje, frid och kärlek i våra egna liv och relationer. Att vara med Thay, att se och känna Thay dricka en kopp te, gå, skriva kalligrafi är några av de undervisningar som gjort djupast avtryck i mitt hjärta och medvetande.

Mina erfarenheter och berättelser kommer inkludera första gången jag såg Thay, satt alldeles intill under en frukost, som ledsagare (attendent) under min novis tid, erfarenheter från turnéer i världen samt te stunder i Thays stuga.

Jag har bjudit in några vänner att tillsammans skapa denna kväll:

Anna och Peter Elmberg, Musik & Mindfulness, kommer att bidra med sånger och delning om vad Thay och Plum Village betytt för dem.

Therese Ernedal som nyligen bodde i Plum Village under en period, skriver sånger om nuet, kommer erbjuda sång och delning om sin tid i Plum Village.

Jag kommer också att dela information om de lokala grupper som finns och verkar runt om i Sverige.

Vill du vara med i att minnas, hedra och gå vidare?

Vill du erhålla regelbunden inspiration och insikt från Hjärtats Glädje och Jem?

%d