Stanna upp och Se på djupet – meditationsretreat 18-19 mars 2023

Denna två dagars retreat, lördag och söndag den 18-19 mars 2023, kl 10-16, kommer att ledas av Jem (Dharma namn: Chan Phap Ho), som har varit Dharma lärare inom Plum Village Community of Engaged Buddhism sedan 2010. Mellan 2003 och 2020 levde han som munk i traditionen. Zen mästaren Thich Nhat Hanh är hans lärare. Sedan 2020 är han bosatt i Sverige.

Fokus på retreaten kommer vara att lära oss om och öva meditationens två vingar stanna upp (samatha) och se på djupet (vipasyana). Retreat sammanhang, undervisning och guidade meditationer kommer nära vårt välbefinnande och hjälpa omvandla våra svårigheter.

I retreaten erbjuds mindfulness övning, qigong, samt meditation sittandes, ståendes och gåendes. Tillsammans genererar vi energin av medveten närvaro, koncentration och insikt. Vissa meditationer kommer vara delvis guidade och andra helt i tystnad. Varje dag erbjuds en undervisning som hjälper oss utforska medveten närvaros gåvor och förstå hur meditation kan hjälpa oss i läkning och utveckling. De respektive dagarna kommer undervisning fokusera på att sakta ner, stanna upp, vila, nära och fokusera, respektive att omfamna och se på djupet vilket öppnar upp för insikt.

Erfarenheter från tidigare meditationsretreater med Jem:

Jag upplevde retreaten som mycket genuin, omsorgsfull, varm och kärleksfull. Balansen mellan sittande, liggande, gående övningar och mellan att vara stilla eller i medvetna rörelser var väldigt väl komponerat. Det blev aldrig spänt eller tröttande att öva i så många timmar tack vare variationen. Det känns verkligen att Jem har lång erfarenhet och ett djup i sin praktik som förmedlas så glädjefyllt och fint till oss.”Meditationshelg 2022

“Upplägget gjorde att det var lätt att komma till ro. Meditationerna och undervisningarna gav vackra insikter.”

Under retreaten kommer vi att meditera sittandes, liggandes, gåendes och i rörelse. Det kommer finns inslag av kreativa uttryck i bild och rörelse. Dharma föreläsningar om förståelse och kärlek kommer att erbjudas. Det blir tillfällen att reflektera över och dela våra erfarenheter både individuellt och i grupp. Det kommer att ges tillfälle att ställa frågor. Vi kommer erbjudas sätt att ta med oss utövandet in i våra dagliga liv samt engagera närvaro i våra handlingar i världen.

Enskilda möten kommer inte att erbjudas under denna retreat.

Detta är inte ett terapeutiskt sammanhang och det kräver en mental och känslomässig stabilitet för att delta.

Investering för denna retreat 1,000 kr.

Betalnings alternativ: Swish:0707389849, överföring till bankkonto (be om konto nummer under övrigt i anmälan). Kostnad inkluderar moms, Hjärtats Glädje är en registrerad näringsverksamhet och är F-skatt och moms pliktig. Notera under övrigt av anmälan om du vill ha kvitto. Deltagande bekräftas genom betalning. Vid avbokning tas en administrativ om 300 kr ut. Återbetalning vid avbokning inom 14 dagar från retreaten erbjuds endast vid sjukdomsfall.

%d