Individuella sessioner

Under många år har jag erbjudit konsultationer där jag lyssnat, tagit in personens situation samt delat hjälpsamma sätt att hantera situationen, undervisning och meditationer som kan hjälpa att acceptera och omvandla. Jag har också erbjudit regelbunden och återkommande stöd och vägledning åt yngre munkar samt vänner som kommit till centret regelbundet för att öva. Att lyssna djupt för omfamna och förstå har funnits med mig sedan jag arbetade som familjerätts jurist och var jourare på Bris i slutet av 1990-talet.

Sprid dina vingar

Jag har tagit ett flertal healing sessioner av Jem. Det jag uppskattar är att ingen session är den andra lik. Jems närvaro och healingkraft gör att han kan ”jobba” helt intuitivt i stunden. Så mycket har förlösts  i mig tillsammans med Jem. Energin efter en session fortsätter att verka länge efteråt. Vilket har hjälpt mig att integrera det som kommit upp på en fantastiskt sätt. Önskar att alla få möta hans helande händer och medvetna närvaro.

”När jag berättade om det som pågick i mitt liv och mina känslor upplevde jag att Jem lyssnade på ett sätt som gjorde att saker lugnade sig. Jag kände mig hörd och sedd på ett nytt sätt. Jag fick också healing och kände en stor omsorg och respekt i det. Smärtan jag hade i min käke var väldigt jobbig men försvann helt under healingen.”

I dessa sessioner erbjuder jag min närvaro och erfarenhet med läkning och växt. De kan företas online via Zoom då mindfulness, meditation och qigong också får stort utrymme. I sessioner i person kommer ofta healing i förgrunden, genom närvaron i rummet och mina händer på den fysiska kroppen eller i energi kroppen. Dessa sessioner grundas i god vilja. De kan vara ett tillfälle för att checka in och få reflektioner och övningar som kan vara hjälpsamma, till en serie av sessioner som kan hjälpa antingen handskas med en viss situation, eller ge mer riktning och energi i en ny fas i livet. Det krävs en viss emotionell och mental stabilitet att delta i dessa sessioner och jag arbetar helst med personer som redan har någon meditation eller andlig aspekt i sina liv.

Online sessioner sker med video via Zoom, varar 75 minuter och investeringen är 900 kr inklusive moms. Om det blir en serie på fem eller fler sessioner erbjuds 10% rabatt från session fem.

Sessioner i person kan genomföras i Helsingborg då jag hyr in mig på Samadhi Meditationsstudio i Stattena. De kan också ske i samband med evenemang jag deltar i på andra platser i landet (kolla min kalender). Dessa varar också 75 min till en investering av 1,200 kr då tid för förflyttning och kostnad för lokal tillkommer. Om det blir en serie på fem eller fler sessioner erbjuds 10% rabatt från session fem.

Ovan nämnda investeringar hjälper mig att leva och verka för Hjärtats Glädje, som är en registrerad enskild firma och F.skatt och momspliktig. Trotts detta vill jag vidmakthålla kvalitén av givande (dana) en övning där vi bidrar vad vi kan för vi värderar och värdesätter någonting. Det är inte en transaktion med en kund och en prislapp, utan ett uttryck för livsenergi som flödar i form av pengar. Om du känner dig tilltalad att ha individuella sessioner med mig men att ovanstående investerings belopp inte är möjligt för dig, skriv då gärna en rad i meddelande rutan så kan vi säkert hitta en lösning för att möjliggöra läkning och växt.

Om du är intresserad kontakta mig och skriv lite om vilken situation du befinner dig i och vad som inspirerar dig till sessionen:

%d bloggare gillar detta: