Individuella sessioner

Jem erbjuder individuella sessioner av två slag:

Lyssnande & Reflekterande sessioner, 60 min via Zoom eller i person

Läkande sessioner, 60 min i person

Lyssnande & reflekterande sessioner inkluderar: Grundning i medveten närvaro och kärleksfull vänlighet – Guidning i att landa och känna in – Djupt lyssnande – Utforskande av en särskild livssituation, känsla eller skav – Check in och avslutning (förslag på meditations- eller qigongövning hemma kan erbjudas)

Läkande sessioner inkluderar: Grundning i medveten närvaro och kärleksfull vänlighet – Guidning i att landa och känna in – Djupt lyssnande – Energi healing med händer på kropp och energikroppen (inkluderar tillförande av energi, uppluckring av blockeringar och harmonisering) – Check in och avslutning (förslag på meditations- eller qigongövning hemma kan erbjudas)

Sprid dina vingar

Jag har tagit ett flertal healing sessioner av Jem. Det jag uppskattar är att ingen session är den andra lik. Jems närvaro och healingkraft gör att han kan “jobba” helt intuitivt i stunden. Så mycket har förlösts  i mig tillsammans med Jem. Energin efter en session fortsätter att verka länge efteråt. Vilket har hjälpt mig att integrera det som kommit upp på en fantastiskt sätt. Önskar att alla få möta hans helande händer och medvetna närvaro.

“När jag berättade om det som pågick i mitt liv och mina känslor upplevde jag att Jem lyssnade på ett sätt som gjorde att saker lugnade sig. Jag kände mig hörd och sedd på ett nytt sätt. Jag fick också healing och kände en stor omsorg och respekt i det. Smärtan jag hade i min käke var väldigt jobbig men försvann helt under healingen.”

I dessa sessioner erbjuder jag min närvaro och erfarenhet med läkning och växt. Erfarenheten bygger främst på 18 års liv som buddhistisk munk med otaliga mentorskap och konsultationer. Qigong lärarutbildning har inkluderat många aspekter av energi healing. Sessioner grundas i god vilja och kärleksfull vänlighet. De kan vara ett enskilt tillfälle för att checka in, dyka in och få reflektioner och övningar som kan bidra med livskvalité, till en serie av sessioner som kan hjälpa till i att handskas med en viss situation, eller ge mer riktning och energi i en ny fas i livet. Det krävs en viss emotionell och mental stabilitet att delta i dessa sessioner. Sessionerna är välgörande även för de som har en andlig aspekt i sina liv redan.

Sessioner online – sker med video via Zoom, varar 60 minuter och investeringen är 650 kr inklusive moms. Om det blir en serie på fem eller fler sessioner erbjuds 10% rabatt från session fem.

Sessioner i person kan genomföras i Klippan, Skåne i Zen rummet i vårt hem. En session varar i 60 min till en investering av 750 kr. Om det blir en serie på fem eller fler sessioner erbjuds 10% rabatt från session fem.

Ovan nämnda investeringar hjälper mig att leva och verka för Hjärtats Glädje, som är en registrerad enskild firma och F-skatt och momspliktig. Trotts detta vill jag vidmakthålla kvalitén av givande (dana) en övning där vi bidrar vad vi kan för vi värderar och värdesätter någonting. Det är inte en transaktion med en kund och en prislapp, utan ett uttryck för livsenergi som flödar i form av pengar. Om du känner dig tilltalad att ha individuella sessioner med mig men att ovanstående investerings belopp inte är möjligt för dig, skriv då gärna en rad i meddelande rutan så kan vi säkert hitta en lösning för att möjliggöra läkning och växt.

Om du är intresserad kontakta mig och skriv lite om vilken situation du befinner dig i och vad som inspirerar dig till sessionen:

%d bloggare gillar detta: