Utforskande Mindfulness Workshop

Tisdagar den 9, 16 och 23 mars – kl 18:30 – 20:00

Anmälan för denna serie är inte längre öppen, men kommer att återkomma i höst.

Vi övar medveten närvaro för att bli mer levande och förstående. Det är ett utforskande för att titta själv, att få sina egna insikter som hjälper oss att bli allt friare. Att utforska kroppen, känslor, tankar och handlingar hjälper oss att se orsakssamband och från en friare plats i oss välja hur vi vill leva och agera. Resan fortsätter, häng med!

Utforskande, 1,5 hrs vid tre tillfällen hjälper oss tillämpa medveten närvaro på ett djupare sätt. Workshopen kommer att spelas in och om du inte kan vara med alla tre gångerna kan du anmäla dig ändå. Inspelning och material som hjälper oss fortsätta övandet efter workshopen kommer göras tillgänglig för alla anmälda. Kostande för dessa workshops är 450 kr, inklusive moms.

Första tillfället hjälper oss komma hem till oss själva och vi lär oss mer om meditation. Vi kommer använda andning, steg och ljud från klockan som objekt för vår uppmärksamhet. Vi kommer också använda oss av verser för dagliga aktiviteter för att djupare komma i kontakt med livet. Att anlända här och nu är fokuset för denna session.

Det andra tillfället erbjuder övningar och redskap att öva i vår dagliga tillvaro. Vi kommer undersöka hur våra sinnen tar in intryck och hur dessa leder till känslor, upplevelse och vilja. Vi kommer utforska att göra dagliga aktiviteter med uppmärksamhet och närvaro, som att röra kroppen, äta, dricka, daglig hygien osv. Detta hjälper oss att integrera närvaro i vårt dagliga liv vilket naturligt gör vår tillvaro mer vital och dynamisk.

Det tredje tillfället fokuserar på lyssnande, kommunikation och relationer. När vi blir mer närvarande och upplever vad som händer inom oss och hur omvärlden inverkar på vårt välmående ökar vår kapacitet att lyssna och se andra där de befinner sig. Med förståelse kan kärlek fördjupas och med välmenande avsikt vill vi förstå bättre. Genom våra tankar, ord och handling interagerar vi med andra och världen. Dessa tre sätt att agera sätter tonen för vår tillvaro och lägger stötestenar för vår framtid. Detta liv är en dyrbar gåva, hur vill jag använda den?

Basen av övningen är sätt att komma tillbaka till stunden, andning och kropp är goda punkter av fokus. Med närvaro kan vi förhålla oss annorlunda till livets böljningar. Vi kommer utforska tillgängliga villkor för vår lycka, samt tacksamhet. Att hantera obehagliga känslor, situationer och relationer kommer också att inkluderas.

Välkommen att anmäla dig till dessa tre tillfällen. Om du inte kan delta live skickas inspelning ut i efterhand. Material för att fortsätta och påminna oss om utövandet kommer också skickar ut efter varje session.

Kostnad per person för 3 tillfällen 450 kr inkl. moms.

Information med inloggnings uppgifter kommer skickas några dagar innan workshopen äger rum. Välkomna!

Jerker (Chan Phap Ho) har mediterat i snart 30 år och varit med i Plum Village gemenskapen sedan 2002. Under åren som munk (2003-2020) har han deltagit och hjälpt leda retreater och workshops med sin lärare Thich Nhat Hanh och grupper av munkar och nunnor i Europa, Asien och Nordamerika. Åren 2016, 2018 och 2020 har han lett retreater och kvällar på svenska. Att dela utövandet och undervisningen på ett naturligt och pragmatiskt sätt med mycket paralleller till naturen inspirerar och berikar hans liv.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: